MPOP - Wizerunek i Komunikacja Personelu Pomocniczego

20 Maja 2018, 10:00 (Niedziela) - 25 Listopada 2018, 17:00 (Niedziela)

Katowice-Olsztyn

  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Bilet normalny 1 osoba 24 czerwiec 2018 Katowice
już niedostępne 850,00 zł -
  Bilet dla 4 osób - 3+1 kierownik bezpłatnie - 24 czerwiec 2018 Katowice
już niedostępne 2 550,00 zł -
  Bilet normalny 1 osoba 26 sierpień 2018 Katowice
25 Sierpnia 2018, 18:00 850,00 zł
  Bilet dla 4 osób - 3+1 kierownik bezpłatnie - 26 sierpień 2018 Katowice
25 Sierpnia 2018, 18:00 2 550,00 zł
  Bilet normalny 1 osoba 23 wrzesień 2018 Olsztyn
22 Września 2018, 18:00 850,00 zł
  Bilet dla 4 osób - 3+1 kierownik bezpłatnie - 23 wrzesień 2018 Olsztyn
22 Września 2018, 18:00 2 550,00 zł
  Bilet normalny 1 osoba 25 listopad 2018 Katowice
24 Listopada 2018, 18:00 850,00 zł
  Bilet dla 4 osób - 3+1 kierownik bezpłatnie - 25 listopad 2018 Katowice
24 Listopada 2018, 18:00 2 550,00 zł

 

Model Profesjonalnej Obsługi Pacjenta 

- Wizerunek i Komunikacja Personelu Pomocniczego 


KATOWICE 24 czerwiec 2018 r.

KATOWICE 26 sierpień 2018 r.

OLSZTYN 23 wrzesień 2018 r.

KATOWICE 25 listopad 2018 r.


Profesjonalne procesy obsługi podczas kontaktu telefonicznego, procesu przyjmowania pacjenta w gabinecie oraz rozmowy, w trakcie oczekiwania na wizytę, przed pożegnaniem pacjenta.  

SZKOLENIE DLA: rejestratorek, higienistek, asystentek. Szczególnie polecane osobom, które rozmawiają z pacjentami i chciałyby poznać profesjonalne procesy obsługi pacjenta, nie były na szkoleniach z komunikacji lub potrzebują przeorganizować pracę recepcji w celu osiągnięcia dużej satysfakcji pacjentów i wspólnych procedur dla całego zespołu.     

CELE SZKOLENIOWE:  

- po szkoleniu uczestnik będzie wiedział:

 • Jak zbudować pozytywne wrażenie, mówić, prezentować swoją postawę i budować pozytywny wizerunek placówki
 • Jakie są ramy rozmów z pacjentami - jakich używać słów i sformułowań, gdzie leży granica między kompetencjami lekarza i personelu pomocniczego
 • Jakie są czynniki mające wpływ na postrzeganie ceny    

- po szkoleniu uczestnik będzie umiał:

 • Odciążyć lekarzy, których grafiki są przepełnione i zapełnić grafiki lekarzy nowych oraz zoptymalizować kalendarz wizyt i strukturę przyjmowania pacjentów wg. ściśle określonych priorytetów i analizy potrzeb poszczególnych pacjentów co doprowadzi do łatwiejszego określenia czasu potrzebnego na wizytę
 • Rozmawiać o cenach w sposób prosty, krótki, skuteczny, dzięki zastosowaniu odpowiedniego zestawu pytań, badania potrzeb i świadomości pacjenta oraz jego oczekiwań w stosunku do danej wizyty a także poprawnego diagnozowania czy pacjentowi zależy bardziej na cenach czy na jakości leczenia.   

- po szkoleniu uczestnik rozwinie kompetencje

 • Wpływania na komfort, poczucie bezpieczeństwa pacjentów oraz budowania wizerunku profesjonalizmu poprzez mowę werbalną i niewerbalną, a w szczególności dzięki poprawnemu wysławianiu się, pewności siebie oraz znajomości procedur.
 • Asertywności i pewności siebie w rozmowach o cenach, proponowaniu lekarzy młodych lub mniej doświadczonych, informowania o opóźnieniach, przesunięciach, zmianach i płatnościach    

Rejestratorka, asystentka i higienistka jest często wizytówką gabinetu. Potrafi motywować, a także zniechęcać pacjentów do chodzenia na wizyty.   Dobrze wyedukowana potrafi przynieść zysk kilkudziesięciu tysięcy - źle straci tych pacjentów i nie zagwarantuje satysfakcji. Odpowiednie szkolenia to idealna inwestycja, która przełoży się na konkretne zyski    


PLAN SZKOLENIOWY:

1.       Rola rejestratorek, asystentek, higienistek w skutecznym funkcjonowaniu gabinetu:
 • reprezentacyjna, czyli jak wygląd i jego wpływ na postrzeganie firmy przez osoby z zewnątrz
 • informacyjna - jak sposób mówienia, przyjmowania i przekazywania informacji wpływa na funkcjonowanie placówki stomatologicznej
 • wspierająca - jak wzmacniać wizerunek lekarza dentysty
 • administracyjna - prawidłowe zarządzanie kalendarzem lekarzy
 • Dla właściciela: Jak budować kulturę firmy i wyznaczać wizję oraz cele obsługi pacjentów  
2.       Ramy rozmowy z pacjentem
 • Zakazane słowa i sformułowania
 • Lista przydatnych zwrotów i sformułowań oraz ich zamienników  
3.       Zachęcanie do wizyty u innego lekarza, nowego lekarza, młodego lekarza
 • Jak przekonać pacjenta do młodego lekarza
 • Jak przekonać pacjenta żeby zapisał się do nowego lekarza, który ma krótszy czas oczekiwania zamiast czekać u lekarza z dużym obłożeniem
 • Jak szukać kompromisów z pacjentami, którzy wywierają presję ze względu na ich nagłą potrzebę, bycie pacjentem placówki od lat, przyzwyczajenie do swojego lekarza prowadzącego, czy też trudności w znalezieniu odpowiedniej daty i godziny wizyty  
4.       Rozmowa o cenach i usługach
 • Jak odpowiedzieć na pytanie "ile to kosztuje?"
 • Jak zacząć rozmowę o cenach
 • Jak prowadzić rozmowę o cenach w sposób krótki i konkretny, a jednocześnie skuteczny
 • Jak odpowiedzieć na pytanie "Ile to kosztuje?" 1 zdaniem w ciągu 10 sek. Tak by szybko przekonać pacjenta do własnej kliniki stomatologicznej i zapisania na wizytę
 • Kiedy podawać cenę wprost, a kiedy rozmawiać z pacjentem
 • Czynniki mające wpływ na postrzeganie ceny
 • Czynniki budujące wizerunek jakości leczenia
 • Jak podać cenę w sposób atrakcyjny i przystępny
 • Prawdziwe potrzeby pacjentów
 • Jak sondować czy pacjent jest zainteresowany tylko ceną, a kiedy zależy mu na innych wartościach
 • Jak rozmawiać z pacjentem o droższych usługach
 • Kiedy skupić się na cenie usługi, a kiedy na wizycie konsultacyjnej, a kiedy mówić o samym zabiegu
 • Jak postawić granicę między kompetencjami rejestratorki, a kompetencjami lekarza w rozmowach telefonicznych
 • Jak skutecznie zapraszać na wizytę konsultacyjną
 • Jak w prosty sposób dodać wartość do produktu , by zwiększyć szansę na akceptację ceny przez pacjenta
 • Dla właściciela gabinetu: Jak budować politykę cen i dawać swoim pracownikom narzędzia do rozmowy o cenach, by było im łatwiej rozmawiać 
Ćwiczenia na szkoleniu:
 • Ćwiczenie prawidłowej postawy, tonu głosu, i prezencji
 • Ćwiczenie schematu rozmowy z pacjentem - trening sekwencyjny
 • Ćwiczenie zachęcania do innego lekarza, młodego lekarza, nowego lekarza
 • Ćwiczenia rozmów o cenach dla usług tanich, średnio-drogich i drogich.   
Harmonogram szkolenia:
 1. Rola rejestratorek, asystentek, higienistek w skutecznym funkcjonowaniu gabinetu - 1 godz.
 2. Ramy rozmowy z pacjentem - 1 godz.
 3. Zachęcanie do wizyty u innego lekarza, nowego lekarza, młodego lekarza - 2 godz.
 4. Rozmowa o cenach i usługach - 3 godz.    
SZKOLENIE POZWALA ROZWIĄZAĆ TAKIE PROBLEMY JAK:
 1. Problem braku odpowiednich kompetencji przez pracowników, gdy w planach jest podniesienie jakości obsługi pacjentów, wdrożenie nowych usług lub zmiana lokalizacji palcówki
 2. Chęć budowania pozytywnego pierwszego wrażenia oraz profesjonalnej obsługi pacjentów
 3. Chęć wykształcenia w pracowniku odpowiedniej postawy, nastawienia, zaangażowania i motywacji pracowników do wykonywanych obowiązków
 4. Chaotyczne, intuicyjne rozmowy pracownika bez odpowiedniego planu i przygotowania
 5. Problem z przekładaniem terminów i odmawianiu przyjęcia w sposób konstruktywny dla dwóch stron
 6. Dysproporcja w zapisach pacjentów na wizyty u lekarzy z najdłuższym stażem, a lekarzami stosunkowo nowymi
 7. Poczucie, że rozmowy z pacjentami wymagają dopracowania, odpowiedniej struktury, pełnego profesjonalizmu będąc jednocześnie konkretnymi, krótkimi bardzo merytorycznymi i nie wchodzącymi w kompetencje lekarza treściami gwarantującymi zjawienie się pacjenta na konsultacji z dobrym i pozytywnym nastawieniem, poczuciem bezpieczeństwa i autorytetu placówki.
 8. Brak pełnego obłożenia foteli lub chęć optymalizacji kalendarza wizyt, dążenie do lepszej organizacji pracy, współpracy w zespole
 9. Chęć prowadzenia skuteczniejszych schematów rozmowy o cenach i rozwiązanie problemu 'sondowania cen' przez pacjentów
Szkolenia prowadzone są w 3 formułach: 
 • Prezentacyjnym - uczestnik większość czasu słucha prowadzącego i jest nawiązywana dyskusja z uczestnikami. Forma najlepsza dla uczestników, którzy nie byli jeszcze na szkoleniu z komunikacji    
 • Sekwencyjnym - prowadzący omawia teorię oraz przedstawia procedurę w formie kroków ABC. Następnie uczestnicy odtwarzają schemat sami w formie zaprezentowanej procedury. Każde kolejne powtórzenie procedury pomaga zautomatyzować nawyk i wdrożyć go w życie. Forma optymalna dla już doświadczonych, ale ciągle pracujących nad zmianą nawyków pracowników    
 • Symulacyjnym - na podstawie wiedzy otrzymanej na szkoleniu uczestnik symuluje realne zachowania występujące na co dzień w placówce medycznej, a następnie dochodzi do analizy całego schematu poprzez tzw. Cykl Kolba. Forma najlepsza dla najbardziej zaawansowanych uczestników   
 • Szkolenia 1-dniowe prowadzone są najczęściej w strukturze szkolenia Sekwencyjnego. 
 • Szkolenia 2-dniowe to przewaga szkolenia Symulacyjnego   
PRZED SZKOLENIEM 

Prze szkoleniem stacjonarnym rekomendujemy zakup szkolenia - On-line - nagrania video wykładów nt. profesjonalnej obsługi pacjentów. Szkolenie on-line Mistrzowski Personel - 

www.mistrzowskipersonel.pl

Szkolenie to prowadzone jest w formie webinarów on-line i pozwala na zapoznanie się z teorią przed szkoleniem. Na podstawie badań zauważyliśmy znacznie lepsze efekty szkoleniowe u uczestników, którzy przed przyjściem na szkolenie stacjonarne obejrzeli nagrania video. Szkolenie on-line i nagrania video wykładów to idealny sposób na wdrażanie nowych pracowników do firmy.    

Link do produktu: www.mistrzowskipersonel.pl    

WDROŻENIE 
Najważniejszym etapem, szkolenia jest wdrożenie, które jest też najtrudniejszym elementem całego procesu. Na etapie wdrożenia najważniejsze jest:
 1. Spotkanie po szkoleniu uczestników wraz w właścicielem gabinetu w celu omówienia tego co zostało na szkoleniu zaprezentowane
 2. Analiza oraz zaplanowanie elementów, które mają zostać wdrożone, a także odrzucenie pewnych schematów, które są uznane jako nieprzydatne w danym modelu komunikacji z pacjentem
 3. Kontrola na etapie wdrażania    
PROMOCJE: 

BILET 3 + 1 Gratis: W przypadku zakupienia 2 biletów na szkolenie OTRZYMUJECIE Państwo CZWARTY BEZPŁATNY BILET dla WŁAŚCICIELA, MANAGERA lub KIEROWNIKA RECEPCJI. 

Zależy nam na poprawnych wdrożeniach, więc chcielibyśmy, żeby kadra zarządzająca placówką potrafiła egzekwować wiedzę we właściwy sposób. Z tego powodu zapraszamy na szkolenie wraz ze swoimi pracownikami. Niech koszty nie stanowią przeszkody we właściwym wdrożeniu. Serdecznie zapraszamy kadrę zarządzającą.     

COACHING INDYWIDUALNY SKYPE: 
 • Nie masz czasu na wdrażane nowych pracowników i pilnowanie ich? Zamów COACHING INDYWIDUALNY 
 • Trener wewnętrzny DentalWay za pomocą indywidualnych spotkań SKYPE będzie trenował z Twoim pracownikiem jego kluczowe umiejętności i pomagał uzupełniać luki kompetencyjne. 
 • Cena standardowa - 55 zł netto / godz. 
 • Cena dla uczestników szkoleń - 40 zł netto / godz.    
UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY:
 • Skrypt szkoleniowy
 • Certyfikat szkoleniowy z punktami edukacyjnymi   


Kamil Kuczewski

Prowadzi specjalistyczne szkolenia z zakresu komunikacji z pacjentem w gabinecie stomatologicznym. Twórca projektu DentalWay - biznesowego programu rozwoju placówki stomatologicznej, który polega budowaniu modeli biznesowych i modeli komunikacji z pacjentem. Od 2005 roku specjalizuje się w psychologii osiągnięć, skutecznej komunikacji.

Występował jako wykładowca Glaxo Smith Cline, wykładowca podczas konferencji Okręgowej Izby lekarskiej w Warszawie, wykładach Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii, CEDE.

Jego artykuły można znaleźć w gazetach Stomatologia, Dental Tribune, Medical Tribune, oraz portalach Infodent 24, Dental Radio, Stomatologia, Dentowizja i Dentonet. Praktyk przedsiębiorca specjalizujący się w szkoleniach biznesowych.CASE STUDY - AUTENTYCZNE ROZMOWY TELEFONICZNE

PRZYKŁAD ŹLE PROWADZONEJ ROZMOWY TELEFONICZNEJ - OBSŁUGA PROWADZĄCA DO UTRATY PACJENTÓW

PRZYKŁAD DOBRZE PROWADZONEJ ROZMOWY TELEFONICZNEJ - OBSŁUGA PROWADZĄCA DO ZWIĘKSZENIA LICZBY PACJENTÓW

REFERENCJE UCZESTNIKÓW:

ZDJĘCIA Z POPRZEDNICH WYDARZEŃ:

NASZE PUBLIKACJE POJAWIAŁY SIĘ W TAKICH MEDIACH JAK:

WYSTĘPUJEMY NA NAJWIĘKSZYCH KONFERENCJACH STOMATOLOGICZNYCH:

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

MIEJSCE I TERMIN:


KATOWICE: 24 czerwiec 2018 r.

KATOWICE: 26 sierpień 2018 r.

OLSZTYN: 23 wrzesień 2018 r.

KATOWICE: 25 listopad 2018 r.


 • Tel. kontaktowy: 733 203 682 
 • Czas trwania: 1 dzień
 • godz. 10-17
 • biuro@dentalway.pl

W przypadku mniejszej liczby uczestników niż 5 osób zostanie wyznaczony nowy termin szkolenia Kupno biletu oznacza zaakceptowanie regulaminu dostępnego pod linkiem: http://dentalway.pl/regulamin-swiadczenia-uslug/


ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ: ABY ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIE NALEŻY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE NA ADRES MAILOWY: biuro@dentalway.pl Po wysłaniu maila otrzymasz maila z formularzem zgłoszeniowym do wypełnienia Minimalna liczba uczestników: 5


Zobacz również:

szkolenia szkolenia w katowice-olsztyn wydarzenia Katowice-Olsztyn